THƯƠNG MẠI,DU LỊCH

VISA THƯƠNG MẠI, CÔNG TÁC GIỮA HAI CÔNG TY (C-3-4)

■ Đối tượng xin visa


  1. Những người có mối quan hệ công việc với chi nhánh tại Hàn Quốc hoặc có hoạt động nhằm chuẩn bị thành lập doanh nghiệp đầu tư có vốn nước ngoài, công ty nước ngoài có chi nhánh tại Hàn Quốc.


  2. Nhũng người sẽ hoạt động trong những lĩnh vực tư vấn, điều tra thị trường, ký hợp đồng mua bán với doanh nghiệp Hàn Quốc và được những doanh nghiệp, cơ quan Hàn Quốc mời.


  3. Những người có ý định cư trú ngắn hạn với mục đích như học tập về kỹ năng vận hành, kiểm tra, bảo trì, lắp đặt những máy móc xuất nhập khẩu.


  4. Ngoài ra, những người có ý định cư trú ngắn hạn với mục đích thương mại


■ Hồ sơ chuẩn bị

  [Phía Hàn Quốc – Công ty mời]

    ○ Thư mời gốc (Mẫu đính kèm)
      ⟶ Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
      ⟶ Ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên cơ quan mời, tên người đại diện, địa chỉ và số điện thoại liên lạc cơ quan mời
      ⟶ Đóng dấu cơ quan
      ⟶ Người đứng tên trên thư mời phải là người đại diện trong giấy đăng ký thành lập
      ⟶ Trong trường hợp giấy mời và giấy bảo lãnh không đóng dấu cơ quan mà ký tên thì phải nộp kèm theo giấy xác nhận chữ ký cá nhân và giấy xác nhận nghề nghiệp của người ký tên

​    ○ Giấy bảo lãnh gốc (Mẫu đính kèm)
      ⟶ Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
      ⟶ Đóng dấu cơ quan
      ⟶ Người đứng tên trên giấy bảo lãnh phải là người đại diện trong giấy đăng ký thành lập
      ⟶ Trong trường hợp giấy mời và giấy bảo lãnh không đóng dấu cơ quan mà ký tên thì phải nộp kèm theo giấy xác nhận chữ ký cá nhân và giấy xác nhận nghề nghiệp của người ký tên

​    ○ Chứng nhận mẫu dấu (là bản gốc được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)
      ⟶  Trong trường hợp chỉ ký tên mà không đóng dấu pháp nhân trên thư mời và giấy bảo lãnh thì cần nộp giấy xác nhận chữ ký,
      ⟶ Trong trường họp sử dụng mẫu dấu sử dụng trên thư mời và giấy bảo lãnh thì phải nộp thêm chứng nhận mẫu dấu sử dụng. 

    ○ Bản sao Đăng ký thành lập của tổ chức hoặc cơ quan (là bản gốc được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất) (Mẫu đính kèm)

​    ○ Giấy xác nhận nộp thuế (là bản gốc được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất)(Mẫu đính kèm)

​    ○ Lịch trình công tác tại Hàn Quốc.

​[Phía Việt Nam – Công ty được mời]

  ○ Hộ chiếu gốc.

  ○ Đơn xin visa theo mẫu (dán 1 ảnh nền trắng 3.5*4.5).

  ○ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch tiếng Anh công chứng tư pháp nhà nước bao gồm ngành nghề doanh nghiệp.
  ※ Nếu trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có ngành nghề của công ty thì phải vào trang web www.dangkykinhdoanh.gov.vn để in thông tin ngành nghề phần tiếng Việt và Tiếng Anh rồi đóng dấu công ty để nộp.


  ○ Chứng nhận nộp thuế vào ngân sách nhà nước.


  ○ Hợp đồng lao động bản sao tiếng Việt, kèm theo bản dịch tiếng Anh công chứng.


  ○ Quyết định cử đi công tác, bản gốc tiếng Việt kèm bản dịch tiếng Anh công chứng.


  ○ Bản photo Chứng từ làm ăn của hai bên, không cần công chứng (nếu có).


  ○ Phôtô hộ chiếu và hai mặt chứng minh thư của người xin Visa

■ Phí visa: một lần 20$(1 người) / nhiều lần 80$(1 người)

■ Thời gian xét visa: 11 ngày làm việc bao gồm ngày thu hồ sơ

※ Hồ sơ phía Hàn Quốc không cần công chứng.
   Hồ sơ phía Việt Nam phải dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh và công chứng nhà nước.
   (Hồ sơ do cơ quan nhà nước Việt Nam cấp phải dịch sang tiếng Hàn hoặc tiếng Anh không cần công chứng)

※ Tất cả hồ sơ phải được cấp trong vòng 3 tháng gần nhất cho đến ngày nộp hồ sơ.

​※ Người dân cư trú từ Đà Nẵng trở về phía Bắc Việt Nam có thể nộp hồ sơ tại Đại sứ quán (nếu người đang tạm trú thì phải có sổ tạm trú)
  – Người dân cư trú từ Đà Nẵng trở về phía Nam Việt Nam có thể nộp hồ sơ tại Tổng lãnh sự Thành Phố Hồ Chí Minh.

※ Trong trường hợp gặp khó khăn khi xét hồ sơ đã nộp, Đại sứ quán có thể yêu cầu phỏng vấn hoặc bổ sung thêm hồ sơ.

※ Trường hợp đi nộp hộ phải có giấy tờ chứng minh quan hệ:
  – Hợp đồng lao động bản gốc và chứng minh thư của người đi nộp hộ (trường hợp là đồng nghiệp).
  – Sổ hộ khẩu bản gốc và chứng minh thư của người đi nộp hộ (trường hợp là người thân trong gia đình).

Liên Hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ làm hồ sơ 

Điện thoại : 097 1010 298 – 039 2349900

Địa chỉ : 132 PHÚC DIỄN , CẦU DIỄN , BẮC TỪ LIÊM , HÀ NỘI